You are hereKoninklijke Belgische Judo Bond

Koninklijke Belgische Judo Bond


By Anonymous - Posted on 04 juni 2011

KONINKLIJKE BELGISCHE JUDO BOND (K.B.J.B.)

De Koninklijke Belgische Judo Bond is een overkoepelende nationale federatie waardoor de Vlaamse Judo Federatie en de Ligue Francophone BeIge de Judo een officiële affiliatie hebben met de buitenlandse judo federaties.

De K.B.J.B.is aangesloten bij de Europese Judo Unie (E.J.U.) en de Internationale Judo Federatie (I.J.F.)

Historiek

1949 oprichten van de Belgische Federale Judo en Jiu-Jitsu Associatie (A.F.B.J.J.J.)

1959 Belgische Amateur Judo Associatie (BEL.A.J.A.)

1979 de benaming wordt Belgische Judo Bond (B.J.B.) met de 2 regionale federaties -Vlaamse Judo Federatie (V.J.F.) en -Ligue Francophone de Judo (L.F.J.)

2001 Belgische Judo Bond wordt Koninklijke Belgische Judo Bond (K.B.J.B.)